Uketall skal ikke brukes. Hils til den som ga deg uketall og si at de må skjerpe seg.

Dersom du absolutt må vite hvilken uke det er kan du finne det her.